Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak wygląda?

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa to kompleksowe spojrzenie na zakład przemysłowy dokonywane w celu ustalenia stanu technologicznego jak też efektywności pracy poszczególnych instalacji.
audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Ocenie podlegają m.in. linie wytwórcze, sprzęty wchodzące w skład instalacji jak też sieci ogólnozakładowe (cieplne). Naczelnym zamierzeniem audytu energetycznego będzie diagnostyka stanu istniejącego a także propozycja przedsięwzięć umożliwiających ograniczyć energochłonność przebiegających w zakładzie przebiegów.


W jaki sposób wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie audytu energetycznego to szeroko zrozumiane nawiązanie współpracy między audytorem a kadrą decyzyjną i pracobiorcami odpowiedzialnymi za wybrany obszar instalacji. Początkowo następuje przekazanie danych dotyczących zużycia poszczególnych mediów (chłodu itp.) jak też uproszczonych opisów procesów technologicznych wraz z wszelakimi informacjami na temat urządzeń wchodzących w skład armatury. Nagromadzone informacje pozwalają audytorowi na uformowanie obrazu zachodzących wewnątrz instalacji procesów, natomiast nie wskazują kierunków, w których trzeba szukać zapasów. W toku rozmów z kadrą kierowniczą oraz pracobiorcami szeregowymi w czasie wizji lokalnych audytor zaznajamia się ze specyfiką prowadzonych przebiegów a także z tym co stanowi o ograniczeniach dla danego wycinka instalacji.

Chcesz przeczytać nowe zajmujące artykuły? Zachęcamy więc na stronę autora (http://kontenery-ibc.pl/kategoria/beczki-plastikowe/). Tam czekają na Ciebie sprawdzone wiadomości.

Jeśłi chcesz wiedzieć więcej o szczegółach tego etapu, wejdź na stronę .
Występują sytuacje, w których obsługa dzieli się informacjami na temat problemów zachodzących na instalacji a także wskazuje na strefy, które mogą stanowić potencjał ekonomizacji energii. Biegły rewident z TÜV przeprowadza też tak zwane testy porównawcze.